středa 1. listopadu 2017

Nejrozšířenější platidlo světaVíte, jaké je nejstarší a nejdéle používané platidlo? 
Přemýšleli jste o tom, proč spoříme právě "do prasátka"?


Peníze bezesporu patří k největším vynálezům lidstva. Dnes pohodlně platíme bankovkami, mincemi, elektronicky…V dobách, kdy ale ještě peníze neexistovaly, tak se jako platidlo používalo např. plátno, sůl, drahé kovy, kůže, dobytek, jantar...

Mušle "kauri"
Již kolem roku 1200 př. n. l. začali staří Číňané používat mušle zvané „kauri“ jako platidlo. Díky svému vzhledu, hojnému výskytu a mechanické odolnosti se staly ideálním předmětem výměny. Tyto mušle byly nejrozšířenějším a nejdéle používaným platidlem v dějinách lidstva. U některých kmenů v severozápadní Ghaně se ještě dnes využívají jako platidlo.
 
Termín „kauri“ je odvozen z řeckého slova znamenající prasátko, zřejmě pro určitou podobnost připomínající záda tohoto zvířete. Římané jim také říkali prasátka, což se latinsky řekne „porci“, nebo také „porculi“.
Možná, že i díky těmto mušlím říkáme, že spoříme do prasátka :)

Nové koště dobře mete aneb Jak na stáří?

Máte sjednané penzijní spoření do roku 2012?
Nelíbí se vám nízké zhodnocení vašich peněz?
Je pro vás výhodnější "nové nebo staré" penzijní spoření?Před koncem roku 2012 si tisíce lidí uzavřely penzijní připojištění. Proč? Důchodová reforma platná od 1. ledna 2013 přinesla změny ve spoření na stáří. Klienti si rychle uzavírali penzijní připojištění za „starých“ podmínek, které se zdály být výhodnější než ty nové. Jsou ale smlouvy uzavřené do roku 2013 opravdu výhodnější? Nebo je lepší přestoupit z transformovaných fondů do nových účastnických fondů? Čísla hovoří jasně.

V první řadě je potřeba říci, že pokud se klient rozhodne pro přestup ze „starého“ penzijního připojištění na „nové“ doplňkové penzijní spoření, není již cesty zpět. Smlouvy uzavřené před 1. lednem 2013 přešly do tzv. transformovaných fondů a zachovaly si některé výhody. Přestupem však klient přijímá nové podmínky a k těm původním se již nemůže vrátit.

Jaké plusy si smlouvy uzavřené před 1. lednem 2013 zachovaly? Například tzv. výsluhovou penzi. Po 15 letech spoření si klienti mohou vybrat polovinu naspořených prostředků, aniž by přišli o státní podporu. To u nových smluv nelze, klient se dostane k penězům až po šedesátce.

Druhou podmínkou, kterou si staré smlouvy zachovaly a která se na první pohled může jevit jako výhodná, je garance vkladů. To znamená, že klient má jistotu, že se mu vložené prostředky vrátí – nepůjde do mínusu. Zní to hezky, ovšem s garancí vkladů jdou ruku v ruce nízké výnosy. Penzijní společnosti jsou nuceny investovat velmi konzervativně, z čehož plyne pro klienta zhodnocení, které jen nepatrně překonává inflaci a někdy ani tu ne. Zatímco u transformovaných fondů si klient nemůže zvolit investiční strategii, u nových účastnických fondů to lze. Tím se otevírá možnost mnohem zajímavějšího zhodnocení.

V letech 2014 – 2016 nepřekonal žádný z transformovaných fondů zhodnocení 2%, v roce 2016 dokonce pouhé dva fondy překonaly 1%. U ostatních se zhodnocení pohybovalo kolem 0,7%. Což je pro dlouhodobé zhodnocení zoufale málo.A jak si vedly účastnické fondy? U konzervativních strategií je zhodnocení srovnatelné s transformovanými fondy. Vyváženým strategiím se již dařilo lépe, i když výkonnost fondů jednotlivých penzijních společností se značně odlišuje. Klienti mohli v uplynulých čtyřech letech u řady penzijních společností dosáhnout zhodnocení přes 3% ročně. Agresivním strategiím se dařilo nejlépe. Klienti zpravidla dosahovali průměrného ročního zhodnocení přes 4%, jeden z fondů se dokonce drží nad 10% p.a.

Co z těchto čísel plyne? Přestoupit ze „starého penzijka“ na „nové“ se zpravidla vyplatí. Výhody starých podmínek nepřeváží mnohem zajímavější zhodnocení u nových smluv.
Ještě váháte? Zajímala by vás konkrétní čísla vašich smluv? Obraťte se na nás, rádi se s Vámi setkáme a vše Vám propočítáme.

čtvrtek 21. září 2017

Stát podporuje lepší bydlení

Plánujete vlastní bydlení či rekonstrukci?
Víte, že můžete získat až 600 tisíc Kč od státu na vlastní bydlení?
Pro koho je program určen?
Za jakých podmínek úvěr získáte?


Bydlet ve svém chce téměř každý. Jen málo lidí si však může pořídit bydlení bez pomoci úvěru. Nejčastějším řešením, jak financovat koupi či výstavbu nemovitosti, je hypoteční úvěr v bance. Málokdo však ví, že mladé rodiny mají možnost výhodně si půjčit od Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB). Jaké jsou možnosti? A jaké podmínky musí žadatel splnit?

SFRB má několik programů. 

Program 600 

Je určen mladým do 36 let pečujícím o dítě do 6 let. Žádat mohou manželé, ale i nesezdané páry. Podmínkou je, že žádný z žadatelů nesmí být v době podání žádosti vlastníkem obydlí. Výše úvěru může být od 50 tisíc do 600 tisíc Kč. Úvěr lze využít na výstavbu, koupi nebo převod družstevního podílu. Zejména třetí možnost je zajímavá, protože koupi družstevního bytu zpravidla nelze financovat klasickou hypotékou.
Úroková sazba úvěrů je minimálně ve výši základní referenční sazby EU (tj. pro rok 2017 0,45% p.a.) plus k tomu 1-2% p.a. Fixace úrokové sazby je na dobu max. 5 let. Výhodou je, že správa a vedení úvěru je bez poplatku, také lze zdarma konzultovat s pracovníky SFRB. Mimořádné splátky i předčasné splacení úvěru taktéž nejsou zpoplatněny, což opět představuje výhodu oproti hypotečním úvěrům.
Jaké jsou podmínky? Úvěr lze získat maximálně ve výši 50% skutečných nákladů na výstavbu, nebo v případě koupě do výše 50% z nižší ceny převodní či odhadní. Splatnost je maximálně 15 let. Co se týče zajištění úvěru, má klient dvě možnosti. Buď zástavní právo k nemovitosti, kdy SFRB je první v pořadí. Pokud to nelze, je možné zajištění ručitelem. Úvěr lze tedy dobře využít k dofinancování jiného úvěru, například hypotéky. Jedinou podmínkou je, že součet obou úvěrů nesmí přesáhnout 90% ceny nemovitosti nebo nákladů na výstavbu.

Program 150

Těm, kdo se chystají rekonstruovat nebo opravovat nemovitost, je určen program 150.
Má obdobné podmínky jako Program 600, jen zde mohou žádat i samoživitelé do 36 let s nezletilými dětmi. Žadatel musí být vlastníkem, spoluvlastníkem dané nemovitosti či členem bytového družstva.
Úvěr může dosahovat výše až 150 tisíc, úroková sazba je neměnná po celou dobu úvěru – aktuálně 2% p.a. Splatnost může být až 10 let. Příjemce úvěru musí mít ručitele do věku 55 let s čistým příjmem alespoň 10 tisíc v posledních 3 měsících. Výhodou je, že není nutné zastavovat nemovitost. Kromě oprav a rekonstrukcí lze z tohoto úvěru pořídit například kuchyň se spotřebiči, tepelné čerpadlo nebo solární panely na ohřev vody a vytápění.


Úvěry ze SFRB mohou pro mladé rodiny vycházet velmi zajímavě. V každém případě je ale potřeba vše důkladně propočítat a porovnat s nabídkami bank. Nevíte si rady? Obraťte se na odborníky!

úterý 12. září 2017

Proč je invalidita skutečný problém pro vaši rodinu?

Víte, že riziko invalidity je v produktivním věku vyšší než riziko úmrtí?

Proč vůbec nestačí mít pojištěnou úrazovou invaliditu?

Kolik dostanete od státu?


V České republice žije přes 433 tisíc invalidních důchodců a každý rok jich přibývá více než 20 tisíc. Invalidita je stav, kdy v důsledku nemoci nebo úrazu poklesne dlouhodobě (na déle než rok a nikoli nutně trvale) pracovní schopnost nejméně o 35%. Stane-li se člověk invalidním, jeho příjmy rapidně poklesnou, zatímco životní náklady se často významně zvýší.

Připravili jsme pro vás přehled všeho, co by vás o invaliditě mělo zajímat.
Česká správa sociálního zabezpečení rozlišuje tři stupně invalidity.

První stupeň invalidity znamená pokles pracovní schopnosti minimálně o 35%. Většina lidí v 1. stupni invalidity obtížně hledá uplatnění na trhu práce. Invalidní důchod se tak stává jejich jediným zdrojem příjmu a jejich čistý příjem znatelně klesne. Nejčastější příčinou přiznání invalidity prvního stupně jsou nemoci svalové a kosterní soustavy (40%). Celá polovina nově přiznaných invalidních důchodů je 1. stupně. Pokles příjmu je značný, například pokud měl klient hrubý příjem 20 tisíc, má nárok na invalidní důchod ve výši 5200 Kč.

Druhý stupeň invalidity obnáší pokles pracovní schopnosti o 50%.  S takovýmto omezením se již práce hledá velice obtížně, přesto invalidní důchod je stále velmi nízký. Při hrubém příjmu 20 tisíc je vypláceno pouhých 6 600 Kč. Invalidních důchodů 2. stupně se přiznává nejméně, a to 16%.

Při třetím stupni invalidity klesá pracovní schopnost o 70%. Skrývat se za tím může třeba úplná ztráta zraku nebo zhoubný nádor vyžadující 12 až 18 měsíců léčení. Nejčastější příčinou přiznání tohoto důchodu jsou karcinomy (37%). Takto handicapovaný člověk nalezne práci jen výjimečně, bývá proto odkázán jen na invalidní důchod. Při hrubém příjmu 20 tisíc dostane důchod ve výši 10 700 Kč. Přitom je často potřeba zaplatit různé kompenzační pomůcky, léky nebo úpravy bytu. Kde na to ale z invalidního důchodu vzít?
Zdroj: aktuální Statistická ročenka ČSSZ za rok 2014, vydaná 2015

Dorovnat ztrátu příjmu pomůže správně nastavené pojištění. Co je potřeba si ale pohlídat?

 • Pojištění by mělo zahrnovat všechny stupně invalidity. 
 • Pojistná částka by měla být dostatečně vysoká vzhledem k příjmu, věku a zaměstnání klienta. 
 • Věděli jste, že 96% nově přiznaných invalidních důchodů je v důsledku nemoci? Proto vůbec nestačí mít pojištěnou invaliditu v důsledku úrazu. Důležité je, aby byla připojištěna i nemoc!!!
 • Jaké jsou tzv. "čekací doby" a výluky u pojištění?
 • Jak je to s nemocemi a s úrazy vzniklými před pojištěním?
 • Jakou formou vám pojišťovna vyplatí peníze? Jednorázově či formou penze - co když dojde k přechodnému snížení stupně invalidity?
 • Kolik dostanete od státu, jste-li OSVČ/podnikatel?
Invalidita je pro rodinný rozpočet skutečný problém. Pokud si však správně nastavíte pojištění, můžete v klidu spát. Nevíte, jak na to? Poraďte se s odborníky na finance!

pátek 8. září 2017

Hypotéky: méně dostupné, snazší splacení

Plánujete si vzít hypotéku?

Víte, jaké jsou výrazné změny u hypoték?

Znáte nové podmínky, za jakých můžete úvěr splatit?

Nový zákon o spotřebitelském úvěru platí od 1. 12. 2016. Přinesl s sebou řadu novinek i pro oblast hypoték. Jak změny dopadnou na klienty? Je nyní snazší, nebo naopak složitější získat hypotéku? Připravili jsme pro vás přehled těch nejdůležitějších novinek.

Banky nyní nesmí poskytovat 100% hypotéky. Hypoték s LTV 90% mohou poskytnout jen omezené množství. Žadatelé o hypotéku proto musí počítat s tím, že je nutné zajistit si na dofinancování vlastní zdroje. Ideální je, pokud klienti mají naspořeno a mohou využít vlastní kapitál. Pokud tomu tak není, nabízí se možnost dofinancovat hypoteční úvěr úvěrem ze stavebního spoření nebo například nějakým neúčelovým úvěrem. Banky ovšem na doporučení ČNB zpřísňují pravidla pro dofinancování, a tak ani tato možnost není stoprocentní. Navíc klient v tomto případě pravděpodobně získá horší podmínky, než kdyby měl tzv. 100% hypotéku. Proto než klienti přistoupí k takovému řešení, je třeba si vše dobře promyslet a propočítat.

Klade se větší důraz na bonitu klienta. Banky přísněji prověřují klientovy příjmy a na hypotéku tak nyní dosáhne mnohém méně lidí, než tomu bylo dříve. Pokud banka důkladně nevyhodnotí schopnost klienta splácet a úvěr mu poskytne, může klient do 3 let od uzavření smlouvy uplatnit námitku neplatnosti. Banky proto omezují poskytování tzv. bezpříjmových hypoték, kdy klient nemusel dokládat svůj příjem nějakým potvrzením.

Předčasné splacení hypotéky je nyní snazší. Jednou za rok lze splatit 25% půjčené částky. Lze to provést i mimo konec fixačního období a splátka je bez sankčního poplatku.Omezené jsou i poplatky v případě prodeje nemovitosti. Pokud k němu dojde po 24 měsících, smí si banka za předčasné splacení úvěru naúčtovat jen 1% z půjčené částky, maximálně však 50 tisíc.

Banka musí sdělit klientovi novou úrokovou sazbu nejpozději 3 měsíce před koncem fixačního období. Klient tak má dostatek času pro porovnání konkurenčních nabídek a případné refinancování úvěru.

Zprostředkovatelé úvěrů nyní musí skládat zkoušky a získat licenci ČNB. Také všechny společnosti poskytující úvěry musí být registrovány u ČNB. To je pro spotřebitele dobrá zpráva. Na finančním trhu by se tak měl snížit počet společností a zprostředkovatelů, kteří nejednají ve prospěch klienta.
Co z těchto změn plyne? Na jednu stranu se zcela jistě zvýšila ochrana spotřebitele. Na stranu druhou se značně prodloužila doba schvalování úvěrů. Proto pokud uvažujete o hypotéce, je třeba začít vše řešit včas. A nejlépe s odborníkem, který vás celým složitým procesem provede.

Jsme Ekoma  a jsme držiteli certifikátu "Fér hypotéka". 
Tento certifikát vypovídá o naší nezávislosti a profesionalitě při poskytování hypotéčních úvěrů!
Pokud budete chtít poradit při výběru vhodné banky, správně nastavit hypotéční úvěr a sjednat výhodnější podmínky, budeme rádi, když se na nás obrátíte. 
Jsme na vaší straně a v hypotékách se vyznáme!středa 9. srpna 2017

Dobré „cestovko“ za cenu bochníku chleba
Kolik stojí převoz lidských ostatků ze zahraničí?

Jaká má být minimální výše léčebných výloh v rámci Evropy?

Kolik stojí dobrá pojistka na den?Nezapomeňte si přibalit pasy, brýle, krém a kvalitní cestovní pojištění.
Léto je v plném proudu. A v médiích se objevují děsivé titulky o úmrtí a úrazech Čechů v zahraničí. Přesto dva ze tří Čechů si pojištění nesjedná! Spoléhá na kartičku zdravotní pojišťovny či na pojistku na platební kartě. Avšak pokud nenosíte zlatou či platinovou kartu v kapse, buďte na pozoru!
Kvalitní cestovní pojištění nám může ušetřit spoustu starostí a peněz. Pojišťovny dnes nabízejí řadu variant, limitů a připojištění. Jak ale vybrat to správné, aby se z krásné dovolené nestala noční můra či pojišťovny z nás nevytahaly peníze za něco, co nepotřebujeme?

Nejdříve si ujasněte, kam chcete vycestovat (Evropa, Egypt, Asie…) a co budete na dovolené dělat. Budete se například potápět či zdolávat vrcholky hor? Chcete dělat adrenalinové sporty či ležet na pláži? Důležitější je totiž nastavení a obsah cestovního pojištění než jeho cena!! Dobrou pojistku si dnes můžete sjednat za 20 až 25 Kč za den.

Základem cestovního pojištění je úhrada léčebných výloh. Z tohoto pojištění vám v případě nemoci nebo úrazu bude proplacena zdravotní péče v zahraničí např. náklady na ošetření, hospitalizace, léčení, náklady na léky, nezbytné převozy. Součástí pojištění by měla být i tzv. repatriace (převoz tělesných ostatků v případě úmrtí pojištěného). Cena za převoz se odvíjí od dopravního prostředku (auto, letadlo) a od vzdálenosti. V rámci Evropy pojišťovny hovoří o desítkách tisíc korun. Převoz např. z Asie stojí statisíce korun!
Nezapomeňte, že v zemích EU a některých dalších máte díky českému zdravotnímu pojištění nárok na lékařskou péči. Ale pozor! Převoz těla k ní nepatří! Proto vždy nezapomeňte na vhodné cestovní pojištění!

A v jaké výši se pojistit? Minimum na léčebné výlohy v rámci Evropy by mělo být 1 500 000 korun! Když cestujete mimo Evropu, pojistěte se na částku mnohem vyšší!

V rámci cestovního pojištění si můžete sjednat také úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti, pojištění zavazadel atd. Vždy si doma zjistěte, zda si už takové pojištění neplatíte a jaká je územní platnost! Pokud už takové pojištění doma máte, pak není potřeba se opět pojišťovat. A ušetříte!
Pokud si nevíte rady se sjednáním, obraťte se na nás! Rádi vám poradíme! Vaše pojištění nebude stát zbytečně hodně a po návratu si budete prohlížet fotky místo nezaplacených faktur.

čtvrtek 27. července 2017

Chcete vychovat dlužníka? Od dlužníka k žebrotě!


Učíte své děti, že mohou mít vše hned?
Učíte své děti spořit?
A děláte to sami?

Přečteno za 1 minutu


Sladké, měkké bonbóny! Jak jsou tyto bonbóny neodolatelné prozradí Marshmallow test. Nejde však tolik o bonbóny jako o to, zda a jak se dokáží děti ovládat.

Původní Marshmallow experimentu se odehrával v 70. letech 20. století na Stanfordově univerzitě. Autorem je americký psycholog Walter Mischel.
Testu se účastnily děti předškolního věku. Byly zavedeni do místnosti, kde dostali bonbón. Pokud ho během 20 minut nesní, dostanou bonbóny dva. Úkol zdánlivě jednoduchý. Pro malé děti značně náročný. Aby bonbón nesnědly, tak se raději na něj nedívaly, kopaly do stolu či si zakrývaly oči. Čichaly, ochutnávaly, uždibovaly.

Co test vypoví o našich dětech?
Jak test souvisí s financemi?
Marshmallow experiment ukazuje, že děti, které vydržely celých 20 minut bonbón nesníst, dosahují lepších studijních výsledků a umí více šetřit.
Víte, kolik dětí v testu nevydrželo a bonbón snědlo?... 70%!!
Což ukazuje na fakt, že většina obyvatel si neumí odříct okamžitou spotřebu (sní bonbón). Musí mít věci hned-na dluh. Neumí si počkat a na danou věc si naspořit.
Výsledkem je, že

 • v roce 2016 vyhlásilo 16.000 Čechů osobní bankrot
 • 412 miliard korun si Češi půjčili na svoji krátkodobou spotřebu
 • krátkodobý dluh má dnes 2,42 miliónů Čechů
 • u fyzických osob bylo v roce 2016 vedeno 4,5 milionů exekucí proti 834 000 dlužníkům!!!
  Zdroj: http://www.denik.cz/ekonomika/pocet-exekuci-presahl-hranici-ctyr-a-pul-milionu-20170329.htm

Děti jsou naše zrcadlo!
Jděte příkladem a spořte více!
Mít dluhy není normální!

úterý 11. července 2017

Když váš pes někoho pokouše


Co když váš pes někoho pokouše? Kdo to zaplatí? Máte doma psího šampiona a bojíte se, že se zraní? 

 Pro naše mazlíčky dnes existuje celá řada různých pojištění.

 Nicméně...Vždy se postarejte o to, abyste byli pojištěni pro případ, kdyby váš pes někoho pokousal či mu způsobil jinou škodu.
 Pro tyto případy uzavíráme pojištění odpovědnosti z občanského života. Toto pojištění dnes nabízí většina pojišťovacích společností. Dávejte si pozor na rozdíly plnění! Pojištění řeší náhradu škody způsobenou třetím osobám. Některé pojišťovny dokážou například i v rámci pojištění domácnosti pokrýt případy, kdy se váš mazlíček popere s jiným. Pak je poškozenému majiteli psa vyplacena náhrada v limitu podle typu sjednaného pojištění (až do výše 20.000 Kč). Pojištění odpovědnosti z vlastnictví psa patří k nejčastějším. Pojistit se ale mohou například i chovatelé koní či jiných hospodářských zvířat. Majitel je tak zajištěn mimo jiné pro případ, že zvíře uteče a způsobí třeba dopravní nehodu nebo škodu na zemědělských plodinách.

 Ale co když se našemu kamarádovi stane něco vážného a je nutné vyhledat veterinární péči? To už pak se zajištěním není tak jednoduché, jen málokterá společnost umí danou záležitost řešit.

 Přesto existují společnosti, které umí řešit pojištění veterinárních náhrad. Toto pojištění se vztahuje na úhradu veterinárních  zákroků v ročních pojistných částkách různých druhů zvířat. Nejčastěji se jedná o psy a kočky, výjimkou nejsou ani exotická zvířata. Lze pokrýt zákroky léčení úrazů i nemocí. Zda bude pojišťovna plnit, záleží (stejně jako u lidí) na zdravotním stavu před sepsáním pojištění.  Pojišťovna neplní zdravotní problémy, které se vyskytly před uzavřením pojistné smlouvy. Zohledňuje se také stáří zvířete (s rostoucím věkem roste i výše pojistného). Cena se odvíjí od výše nastavených pojistných částek a také od výše spoluúčasti. Samozřejmě i tady jsou úkony, které nejsou nikdy hrazeny, jsou to např. dědičné dispozice, kastrace, kosmetické úpravy, kožní choroby, problémy s chrupem,…

Pokud máte doma psa, tak vždy doporučujeme si sjednat pojištění odpovědnosti z občanského života. Pozor na to, jestli máte psa v pojištění připojištěného, neboť to nebývá pravidlem. Potřebujete poradit s výběrem pojišťovny? Obraťte se na nás. Rádi vám poradíme.

pondělí 10. července 2017

Jak a kdy si nechat proplatit cestu k lékaři


Už se vám někdy stalo, že jste jeli k doktorovi např. přes půl republiky a cestu jste si hradili sami?
Nebo vás musel k lékaři někdo přivést či od lékaře odvést?
Víte o tom, že můžete žádat náhradu cestovních nákladů od zdravotních pojišťoven?

Jak na to…


Pokud se rozhodnete využít, místo přepravy sanitkou, dopravu soukromým vozidlem, máte nárok na náhradu cestovních nákladů. Podmínkou je, že vozidlo musí řídit někdo jiný. Váš zdravotní stav to neumožňuje. A váš ošetřující lékař musí dopravu předem schválit.

Na základě rozhodnutí lékaře může být hrazena i doprava doprovodu pacienta. Musí se jednat o osobu, jejíž přítomnost je s ohledem na zdravotní stav pacienta nutná pro následné ošetření a vyšetření.

A jak to funguje? 

Lékař musí vyplnit Příkaz ke zdravotnímu transportu. Pokud se jedná o přepravu ke specialistovi, příkaz na cestu tam vyplňuje „odesílající“ lékař. Na cestu zpět pak specialista, který zdravotní péči poskytl.

Přeprava do nebo ze zdravotnického zařízení apod. může být hrazena jen v případě, kdy zdravotní stav pojištěnce neumožňuje přepravu běžným způsobem. O zdravotním transportu tedy může rozhodnout pouze lékař, a to na základě vašeho aktuálního zdravotního stavu.


Nebojte se svého lékaře zeptat a požádejte ho i vyplnění příslušného formuláře.

Co byste dělali, kdyby váš byt, dům vyhořel?


Postavili jste si dům či koupili byt?
Přemýšlíte o vhodném pojištění, ale nevíte, kde a jak ho pojistit?
Chcete mít záruku výborného plnění v případě nenadálé škody?
....pak čtěte dále:)

Pojišťujeme-li nemovitost, ať už se jedná o rodinný dům i s vedlejšími stavbami, byt či rekreační objekt, je třeba v první řadě správně stanovit pojistnou částku. Řada pojišťoven totiž sleduje, zda není objekt podpojištěn. Následně v takovém případě při škodné události krátí pojistné plnění. Některé pojišťovny tolerují patnáctiprocentní odchylku pojistné částky od hodnoty nemovitosti. Při stanovování pojistné částky vycházíme například ze zastavěné plochy nebo z obydlenosti lokality, v které se nemovitost nachází. Na trvalou obydlenost objektu se klade důraz zejména v případě pojištění rekreačních objektů.
  Podle umístění objektu mohou klienti volit mezi různými typy a různou výší připojištění. Je možné pojistit nemovitost pro případ povodní a záplav – pak pojišťovna sleduje, v jaké povodňové zóně se objekt nachází. Dalšími riziky, proti kterým lze nemovitost pojistit, je například odcizení, vandalismus či úder blesku. Pojistit lze oplocení, bazény, skleníky a další vedlejší stavby.
 
Při sjednávání jednotlivých pojistných smluv společnosti nabízí klientům různé výše spoluúčasti v případě pojistných událostí. Zároveň můžete získat různé slevy, např. za roční platbu, za bezeškodný průběh, pro zdravotně postižené osoby, v případě rozestavěnosti nemovitosti…

 Velká variabilita možností se nabízí také v případě pojištění domácnosti. Opět je důležité správně stanovit pojistnou částku dané domácnosti, aby nedošlo k podpojištění a následně k problémům s plněním v případě pojistné události. Váš finanční poradce vám poskytne informace, co vše do tohoto typu pojištění spadá a co je třeba řešit formou připojištění.
  Připojistit se lze např. pro případ odcizení, vandalismu, krádeže věcí (kočárky, kola, invalidní vozíky) ve společných prostorách panelových a obytných domů. Rozšířené je také připojištění pro možnost poškození varných desek, akvárií, skel v domácnosti, připojištění zkratu a přepětí na různé hodnoty, připojištění cenností a věcí vyšších hodnot. Některé společnosti nabízí možnost i připojištění vybavení až dvou garáží nad stanovené limity.

 Stejně jako v případě pojištění nemovitostí nabízí pojišťovny možnost různých výší spoluúčasti  i všemožné slevy.

 K pojištění nemovitosti i domácnosti lze sjednat pojištění odpovědnosti z občanského života. O něm se dozvíte více v některém z dalších článků.

Pojistit si správně svůj dům není nic lehkého. Proto doporučujeme se vždy poradit s odborníkem a porovnat více nabídek od pojišťoven! Budeme rádi, když se na nás obrátíte! 

pátek 7. července 2017

Chcete mít doma zlatou cihličku?


Přemýšlíte o možnosti uložit své peníze do zlata?
Těžko se orientujete v široké nabídce možností?
Nevíte, zda je to vůbec pro vás výhodné?

Podívejme se prvně krátce na historii zlata. Zlato plnilo prvně funkci estetickou. Tvrdí se, že byl tento žlutý kov používán jako platidlo už kolem roku 700 před n. l. na území dnešního Turecka. V novověku se postupně začalo opouštět od krytí peněz vzácným kovem. Mezi důležité mezníky patří rok 1945(Bretton Woodský systém), kdy je pouze dolar kryt zlatem a ostatní kurzy měn jsou odvozeny od dolaru. V roce 1971 prezidentem Nixonem dochází k definitivnímu opuštění směnitelnosti peněz za zlato.
Proč zlato? Aneb co bych očekával od investice do zlata?
 Investici do zlata vnímáme jako dlouhodobou „pojistku“ na ochranu svého finančního majetku před znehodnocením. Tento žlutý kov spolehlivě funguje jako uchovatel hodnoty a ochránce majetku před krizemi, se kterými máme všichni poslední dobou nemilé zkušenosti. Je třeba zdůraznit, že tento vzácný kov nevnímáme jako koupi k rychlému zbohatnutí.

 Krásně investici do zlata vystihuje citát Anthony Dedena, který řekl že „Význam zlata spočívá v jeho vlastnictví, nikoliv v jeho ceně.“
Rady k nákupu zlata! Aneb nakupujte bezpečně.
 Pokud se rozhodnete investovat do zlata, tak je důležité si uvědomit, že trh se zlatem není státem regulován. Z toho vyplývá, že bychom měli vybírat jen ověřené obchodníky a nakupovat slitky jen špičkových mezinárodně uznávaných rafinérií. Kvalitní slitek by měl mít unikátní certifikát pravosti, který udává logo rafinérie, logo dodavatele, specifické číslo, ryzost a váhu. Zeptejte se svého obchodníka, jak je zlato pojištěno a jak je uschováno. Cena zlata se odvíjí od aktuální hodnoty na Londýnské burze + obchodní přirážky, která se u distributorů liší, proto si ji dopředu zjistěte. Doporučujeme zlato nakupovat v tzv. spořících programech, a to opakovaně a dlouhodobě. Díky tomu se vyhnete špatnému načasování nákupu a využijete efektu průměrování nákladů. Dopředu si zjistěte informaci, kdy se zlato stává vašim majetkem.

Výhody investičního zlata
·       Největší výhodu investičního zlata spatřuji v tom, že se zlato stává mým majetkem. Vlastním ho stejně jako vlastním jiný majetek, např. auto, byt chatu.
·       Mezi další výhodu patří osvobození od DPH v celé EU.
·       Investiční zlato nepodléhá clu a není zdaněno daní z příjmu (v případě prodeje po jednom    roce od koupě).
·       Kupec nemá žádnou oznamovací povinnost, tzn. mohu si koupit svůj majetek bez toho, abych se musela prokazovat (identifikovat OP).
·       Investiční zlato je mobilní (na rozdíl od nemovitosti).
·    Spořit můžete již od 300Kč/za měsíc. 
 Zlato je dlouhodobá konzervativní strategie, která má za cíl ochránit váš majetek před znehodnocením a před krizemi. Doporučuje se, aby 5-15% vašeho finančního portfolia bylo tvořeno investičním zlatem.

Jak si ale správně vybrat, když je tolik možností a nabídek kolem nás? 
Rádi vám poradíme. Zavolejte si k nám o radu...

Tajné paragrafy nového občanského zákoníku


Od 1. ledna 2014 vstoupil v účinnost nový občanský zákoník. Změn je opravdu řada. Pojďme se podívat na dvě změny, které se týkají nakládání s nemovitostmi a majetkového pojištění.

Nový občanský zákoník uplatňuje starou zásadu římského práva: „ povrch ustupuje půdě“. To znamená, že od 1.1.2014 se stavba automaticky stává součástí pozemku, pokud je stejný vlastník nemovitostí. V případě, že majitelé budou odlišní, získají vzájemné předkupní právo, ze kterého vyplývá, že při prodeji musí vlastník nabídnout nemovitost druhému vlastníkovi. Předkupní právo se nebude zapisovat do katastru nemovitosti. Proto buďte na pozoru při kupování nemovitosti.
  Majetkové pojištění dnes využívá většina klientů. Nový občanský zákoník pozměňuje zánik pojištění při převodu majetku. Pojištění daného majetku zaniká až dnem, ve kterém pojišťovně změnu oznámíte. Pokud tak neučiníte, pojištění musíte platit i nadále.

Na mateřské "žebrákem"

Plánujete rodinu?

Nechcete řešit peníze, až se dítko narodí?

Chcete si v klidu užívat mateřství?

...pak čtěte dále!


 Údaje z ČSÚ nám ukazují, že pořízení dítěte je dosti nákladnou záležitostí. Zároveň je potřeba myslet na to, že příjmy rodiny se s narozením potomka značně sníží.


Jak se změní příjem matky? 6-8 týdnů před porodem nastupuje na mateřskou dovolenou. Po dobu 28 týdnů má nárok na peněžitou pomoc v mateřství, kterou OSSZ vypočítá z příjmů ze zaměstnání. Na internetu lze najít kalkulačky, které vám po zadání hrubého měsíčního příjmu výši mateřské spočítají.

 Po mateřské následuje rodičovská dovolená. Celková částka rodičovského příspěvku je 220 000,- Kč. Lze jej čerpat do 4 let věku dítěte, matka pak dostává měsíčně poměrnou část z této sumy. Zůstává-li tedy matka s dítětem doma do jeho 3 let, měla by se připravit na to, že její měsíční příjem se bude pohybovat kolem sedmi tisíc korun.

 A jak je to s výdaji? Záleží na každém rodiči, co vše chce svému dítěti dopřát. U těch nejmenších utrácíme za pleny, kosmetiku, dětské výživy, hračky,... Vše lze pořídit za různé ceny a v různé kvalitě. Výdaje rostou s nástupem dítěte do školy. Kromě nákladů na vzdělání financujeme dítěti kroužky a koníčky. Každé dítě touží po nových hračkách, ty větší potřebují každou chvíli nový mobil, tablet či počítač. Samostatnou kapitolou je středoškolské a vysokoškolské vzdělání, kdy přibývají výdaje za dopravu, ubytování, stravu, učební pomůcky. Prodražit se může i studium v zahraničí.


Na to, abychom svým dětem mohli zařídit krásný život, je potřeba začít se včas připravovat. Spořit a vybrat si k tomu ty nejefektivnější nástroje... Většina lidí na to nemyslí, a pak v nejkrásnějších chvílích svého života řeší peníze-místo užívání si svého dítěte! Nebuďte jako ostatní!! A plánujte své výdaje s předstihem! Rádi vám s tím pomůžeme! 


Zdroj - Český statistický úřad